Blog

Imatralainen SDP:n kansanedustaja Niina Malm asettuu ehdolle kuntavaaleissa 2021

Imatralainen SDP:n kansanedustaja Niina Malm asettuu ehdolle kuntavaaleissa 2021

Niina Malm;

”Päätökseni kuntavaaliehdokkuudesta on roikkunut, koska ajankäyttöä on mietittävä enkä halua tehdä asioita puolilla valoilla. Kuitenkin Imatra on minulle rakas ja haluan jatkossakin olla mukana päätöksenteossa.

Imatran tulevaisuuden haasteet ovat isoja mutta niin ovat mahdollisuudetkin. Imatra on kaunis kaupunki ja meillä on valtavat mahdollisuudet kehittyä vetovoimaisena kaupunkina.
Sijaintimme EU:n ulkorajalla, upeat Saimaan rannat, luonto- ja pyöräilymatkailu ovat valtteja, joita ei ole hyödynnetty tarpeeksi.
Haluan olla mukana kehittämässä Imatraa entistä menestyvämmäksi, vihreäksi teollisuuskaupungiksi, joka houkuttelee ihmisiä vierailemaan ja viihtymään ja parhaimmassa tapauksessa muuttamaan tänne Nizzan ja Nuorgamin välille, kuten E10 meidät sijoittaa”.

Ilkka Nokelainen;

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kansanedustaja Niina Malm asettuu ehdolle tulevissa kuntavaaleissa. Imatralla on tulevalla valtuustokaudella haasteita, joiden menestyksekäs hoitaminen vaatii vahvaa verkostoitumista ja yhteydenpitoa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Niinan luomilla yhteyksillä on iso merkitys mm. alueen työllisyys-, koulutus- ja elivoima-asioiden hoitamisessa”.

Lisätietoja

Kansanedustaja Niina Malm puh. 0400 588978
Imatran Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 040 5930552

Imatralla on paljon historiallisia kerrostumia – Menneisyys pitää ottaa huomioon myös päätöksenteossa

Historia kiinnostaa ja Imatralla sitä riittää. Lähihistoriassa teollisuuden osalta sitä onkin kertynyt paljon kerrottavaksi. Alueemme ainutlaatuisesta menneisyydestä meitä kuitenkin muistuttaa päivittäin myös jääkausien muokkaama upea Vuoksi.

Vuoksi syntyi, kun sulava mannerjäätikkö alkoi muovata nykyisen Imatran maisemaa. Vuoksi on vaikuttanut koko Saimaan ja itäisen Suomen järvimaiseman kehitykseen, joka myös kansallisena kruununjalokivenämme tunnetaan.

Saimaa Geopark on ansaitusti kerännyt osakseen jo kansainvälistä tunnustustakin. Se on varmasti pörhistänyt myös meidän kaikkien imatralaisten rintaa ylpeydestä, jota tunnemme upeaa menneisyyttämme kohtaan. Onhan meillä myös hiidenkirnut, Vuoksenniska ensimmäisenä osana Salpausselkää ja kivikautinen asuinpaikka Lammassaaressa. Paikallinen historia on kiehtonut itseäni näin imatralaisena aina kovasti ja uudet löydöt ilahduttavat. Minkälaisia viestejä menneisyydestä Imatran luonto vielä kätkeekään?

Lammassaaren lisäksi lähistöllämme on kaikesta päätellen ollut elämää ja kuhinaa enemmänkin. Esimerkiksi Malonsaaressa on hiljattain tehty löytö muinaisesta asuinpaikasta. Eikä mikään ihme, sillä onhan Vuoksi toiminut ikään kuin elämän virtana Saimaan ja Laatokan välillä.

Vaikka menneisyys ei saakaan sitoa tulevaisuuden kehitystä liiaksi, on silti tärkeää punnita kaikkia näkökulmia päätöksenteossa. Kaavoitusta ja uusia asuinalueita suunniteltaessa onkin syytä tehdä huolellista pohjatyötä ja selvitettävä tarkkaan, löytyykö alueelta mahdollisesti myös muita mittaamattoman arvokkaita muinaisjäänteitä.

Parhaimmillaan arkeologiset ylpeytemme voidaan kääntää myös tulevaisuuden menestystekijäksi. Meillä on edustettuna jääkausi, kivikausi, keskiaika ja 1700-luku aina kenraali Suvorovin aikaan saakka. Miltä kuulostaisi esimerkiksi aikamatka jääkaudelle sulamisvesien virtaa seuraten, kivikautinen kaupankäynti tai elämysmatka keskiaikaisilla markkinoilla? Siinäpä vasta olisikin aineksia paikallisten matkailuvalttien kehittämiseksi.

Niina Malm

Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.)

Digineuvonta vietävä osaksi kaupungin peruspalveluja

Vuonna 2017 voimaan tulleessa kirjastolaissa lukee, että digitaidot ovat osa monilukutaitoa, jonka tukeminen on yksi kirjastojen tärkeimmistä tehtävistä.

Jopa puoli miljoonaa suomalaista on täysin vailla digitaitoja, ja sen takia kirjastot on valjastettu antamaan tukea digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyttöönottoon.

Suurin osa neuvottavista on ikäihmisiä, mutta nuorten joukostakin löytyy digitaidottomuutta

Monella ikäihmisellä on digihätä ja se on vain korostunut koronaviruksen aikana. Esimerkiksi yhteyden pitäminen läheisiin ja sukulaisiin voi olla haastavaa.

Kokoustaminen tapahtuu tässä ajassa lähinnä etänä sekä ruoko-ostoksia tehdään verkossa kotiin toimitettuna. Puhumattakaan niistä peruspalveluista, jotka toimivat netissä, terveydenhuolto, raha-asioiden hoitaminen, lippujen ostaminen matkalle tai tapahtumiin jne. Digiosaamisen taito ja hallitseminen on tullut osaksi joka päiväistä elämäämme. Tästä samasta aiheesta jaksetaan käydä keskusteluita vuodesta toiseen, kun samaan aikaan digikuilu syvenee.

Imatralla pitää ottaa tätä härkää sarvista ja viedä digineuvonta osaksi kaupungin palvelujärjestelmää. Tämä sopii mainiosti mielestäni osaksi modernia kirjastopalvelua. Digi on se sana mihin suuntaan Imatran  kirjastoja on viety viimeiset 10 vuotta.

Jani Telkkä (SD), Kaupunginvaltuusto

Työpaikat ratkaisevat Imatran tulevaisuuden

Joka viides työikäinen ja joka kolmas nuori Imatralla on tällä hetkellä vailla työtä. Poliittinen keskustelu velloo kaupungissa rantojen rakentamisessa, josta toivotaan apua väestökatoon ja elinvoimaan. Talouskasvu ja työllisyys lähtevät työpaikoista, vahvasta koulutustasosta niin perus- kuin ammatillisen koulutuksen alalla, ei rantojen rakentamisesta. Kilpailu työpaikoista ja yrityksistä Suomen kunnissa ja maakunnissa on nyt ja jatkossa kovaa. Tukielementiksi tarvitaan oikeat ja toimivat työkalut, joiden avulla pystytään houkuttelemaan Imatralle uusia yrityksiä ja tukemaan yritysten sijoittumista ja kasvua nykyistä paremmin. Liian hajallaan oleva, elinkeinoelämää ja sen kasvua tukeva organisaatiomalli, ei toimi enää. Nyt tarvitaan keskittämistä ja selkeää johtajuutta näihin asioihin. Imatran malli, jolla vastataan elinvoiman, työllisyyden ja väestökadon tuomiin haasteisiin voisi olla elinvoimayksikkö suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen ja kaupunginhallituksen ohjaukseen. Tähän yksikköön keskitettäisiin mm yritysten houkuttelu ja tukeminen, Invest In-toiminta, työllisyysasiat, matkailu, kansainväliset asiat ja ammatillisen koulutuksen koordinointi yhdessä yritysten kanssa. Myös kaupunkikonsernin sisäinen yhteydenpito ja samaan maaliin pelaaminen kuntalaisten parhaaksi ja alueen kehittämiseksi kaipaa kirkastusta ja uusia toimintatapoja.

Ilkka Nokelainen, Imatran Sosialidemokraatit ry, puheenjohtaja

Monipaikkatyö ja elinvoima

Imatra, Ruokolahti ja Rautjärvi miettivät näinä aikoina, miten tulevaisuudessa järjestellä ja rahoittaa yritysten kehitys- ja tukitoiminta palvelut. Uskon vahvaan alueelliseen yhteistyöhön perustuvaan rakenteeseen myös jatkossa. Näin saadaan paras tulos koko elinkeinoalueelle. Yhteistyö vaatii suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, se ei synny itsestään, sitä tulee vaalia. Tämä alue kaipaa kipeästi elinvoimaisuuden nostamista. Yhtenä mahdollisuutena tähän nostan monipaikkatyön, etätyömahdollisuuksien luomisen ja tarjoamisen. Asuminen, nopeat tietoliikenneyhteydet, perheen tarpeet ja muut elämisen perustarpeet tulee varmistaa ja tehdä helpoksi ja joustavaksi. Miksi joku sitten valitsisi tämän alueen kakkospaikaksi asua ja elää, tehdä etätyötä ja viettää laatuaikaa täällä tulevaisuudessa? Meillä on upea luonto, Saimaa, Vuoksi, sisäjärvet, Hiitolanjoki jne. Nopeat maantie- ja junayhteydet pääkaupunkiseudulle ja tulevaisuudessa myös Pietariin. Hyvät liikuntamahdollisuudet, kylpylät, halpaa asumista ja pääosin elämäänsä tyytyväinen ja iloinen paikallisväestö. Meidän pitää ottaa tämä mahdollisuus tosissaan ja yhteistyössä alueen kuntien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja yrittäjien kanssa rakentaa tästä toimiva ja myyvä malli. Imatralla ja muulla elinkeinoalueella tulee pikaisesti rakentaa elinvoima- ja kehitysasiat uuden raikkaan, rohkean ja osaavan ”sateenvarjon” alle. Monipaikkatyömahdollisuuksien luominen istuu erinomaisesti tämän uuden yksikön toimintaan.

Ilkka Nokelainen

Imatran kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (sd)